Bizimlə Əlaqə 051-295-12-38

Bizə yazın info@lean.org.az

Gündəlik 09:00-20:00

TƏLİMLƏR


• Layihə haqqında ilkin anlayışlar

• İş Bölgü Strukturu (WBS)

• Layihə işlərinin müddətlərinin hesablanması

• Layihənin şəbəkə diaqramı

• Kritik yol metodu – CPM

• MS PROJECT ümumi təqdimat

• Təqvim planının hazırlanması

• Fəaliyyət planının tərtibi

• Fəaliyyətlər arasında əlaqələrin qurulması

• Resursların planlaması

• Xərclərin hesablanması

• Artıq yüklənmələrin təyini və təkrar planlanması

• Resursların təyin olunması

• Layihə ilkin planının hazırlanması

• Layihənin monitorinqi / EV analizi

• Layihə hesabatlarının hazırlanması

• Hesabatların digər proqramlara eksport edilməsi