Bizimlə Əlaqə 051-295-12-38

Bizə yazın info@lean.org.az

Gündəlik 09:00-20:00

TƏLİMLƏR


 

Microsoft Excel 2013 təlim paketi

Müddət: 1 ay

Dərslərin sayı: 12

Dərs saatlarının miqdarı: 1 dərs - 1.5 saat / 1 aylıq paket – 18 saat

Təlim səviyyəsi: Orta / Intermediate

Dərs

Müddət

Mövzular / Hissələr

1

30 dəq.

Səviyyə qiymətləndirmə imtahanı

1 saat

 • Microsoft Excel ilkin anlayışlar.
 • Proqram paketi haqqında ilkin məlumat, istifadə imkanları, əsas anlayış və xüsusiyyətləri.
 • Microsoft Excel inerfeysi ilə tanışlıq - əsas menyular, funksiyalar və ilkin sazlamalar
 • Toolbarlar və onların sazlanması,
 • Yeni faylların yaradılması, yerləşdirilməsi, template faylları ilə iş.
 • Workbook və worksheet ilə iş- Yaradılması, sürətinin çıxarılması, yerinin dəyişdirilməsi, adlandırılması, gizlədilməsi.

2

5-10 dəq.

RECAP – Keçən dərsin təkrarı.

1 saat

 • Məlumatların daxil edilməsi, sürətini çıxarılması, avtomatik məlumat doldurulma imkanları, məlumat tipləri ilə iş,
 • Hücrələrlə iş – sətir, sütun və hücrələrin daxil edilməsi, silinməsi, ölçülərinin dəyişdirilməsi, sətir və sütunların gizlədilməsi,
 • Məlumatların və hücrələrin formatlandırılması, formatların köçürülməsi, avtomatik yerləşdirilməsi,

20 dəq.

Sərbəst tapşırıq

3

5-10 dəq.

RECAP – Keçən dərsin təkrarı.

1 saat

 • Microsoft Excel sadə funksiyaları, funksiyaların daxil edilməsi, dəyişdirilməsi, funksiya tipləri, funksiyaların avtomatik doldurulması, funksiyaların köçürülməsi,
 • Conditional formatting imkanları, şərti formatlama üçün funksiyalardan istifadə,

20 dəq.

Sərbəst tapşırıq

4

30 dəq

Keçirilənlərin mənimsənilmə imtahanı (1)

40 dəq

 • Şəkillər və sxemlərlə iş, Smart Art elementləri, Hiperlink, textbox və simvolların daxil edilməsi, Header və footer,
 • Qrafiklərin qurulması və formatlandırılması (1)

20 dəq.

Sərbəst tapşırıq

5

10 dəq.

RECAP – Keçən dərsin təkrarı.

1 saat

 • Qrafiklərin qurulması və formatlandırılması (2)
 • Pivot cədvəl və qrafiklərin qurulması, formatlaşdırılması, filterləmə və analiz imkanları,
 • Cədvəllərdə məlumatın filterləmə və sıralanma imkanları, mürəkkəb filterləmə və məlumatların avtomatik köçürülməsi
 • Məlumatların qruplandırılması və alt-cəmlərin hesablanma imkanları                

20 dəq.

Sərbəst tapşırıq

6

5-10 dəq.

RECAP – Keçən dərsin təkrarı.

1 saat

 • IF, AND, OR əsas məntiqi funksiyaları ilə iş,
 • IFERROR və ISBLANK funksiyaları,
 • SUMIF,COUNTIF, SUMIFS,COUNTIFS, AVERAGEIF funksiyaları ilə iş,
 • Microsoft Exceldə əsas maliyyə funksiyaları,

20 dəq.

Sərbəst tapşırıq

7

10 dəq.

RECAP – Keçən dərsin təkrarı.

1 saat

 • VLOOKUP və HLOOKUP funksiyaları ilə iş
 • INDEX, MATCH,OFFSET və digər referens funksiyaları,
 • Vaxt və zaman funksiyaları –NOW,TODAY, DAYS, WORKDAYS və s.
 • Bəzi statistik funksiyalarla iş,

20 dəq.

Sərbəst tapşırıq

8

30 dəq

Keçirilənlərin mənimsənilmə imtahanı (2)

40 dəq

 • Mətnin avtomatik xanalara yerləşdirilməsi, duplikat mətnlərin silinməsi, məlumatın listbox vasitəsi ilə seçilməsi,
 • Microsoft Excel Solver və Data Analysis paketləri ilə iş,
 • What-If analizləri,

20 dəq.

Sərbəst tapşırıq

9

10 dəq.

RECAP – Keçən dərsin təkrarı.

1 saat

 • Xanaların adlandırılması və funksiyalarda istifadə edilməsi,
 • Excel mürəkkəb funksiyaları – ARRAY functions,
 • ARRAY funksiya nümunələri,
 • Sənədlərin yaddaşda saxlanılma yolları, səhifə xüsusiyyətləri və səhifələrin çap edilməsi,

20 dəq.

Sərbəst tapşırıq

10

10 dəq.

RECAP – Keçən dərsin təkrarı.

1 saat

 • Excel təhlükəsizlik imkanları,
 • Cədvəllər, xanalar, iş vərəqləri və aralıqların qorunması,
 • Sənədlərdəki dəyişikliklərin izlənilməsi və qeyd edilməsi yolları,
 • Excel sənədlərinin şifrələnməsi və şifrələrin aradan qaldırılması,
 • Məlumatların başqa mənbə və sənədlərdən daxil edilmə imkanları, sənədlərin əlaqələndirilməsi

20 dəq.

Sərbəst tapşırıq

11

10 dəq.

RECAP – Keçən dərsin təkrarı.

1 saat

 • Microsoft Exceldə sadə proqramlaşdırma imkanları,
 • Sadə makrosların yazılması və istifadəsi,
 • Sadə istifadəçi formları ilə məlumatın daxil edilməsi, silinməsi və dəyişdirilməsi imkanları,

20 dəq.

Sərbəst tapşırıq

12

10 dəq.

RECAP – Keçən dərsin təkrarı.

35 dəq

 • Microsoft Excel səhifə xüsusiyyətləri və mövzu imkanları,
 • Exceldə hesabatların çap edilməsi, çap xüsusiyyətləri, çap sahəsinin qurulması

45 dəq

Keçirilənlərin mənimsənilmə imtahanı (Yekun)