Bizimlə Əlaqə 051-295-12-38

Bizə yazın info@lean.org.az

Gündəlik 09:00-20:00

İSTEHSAL PLANLAMA VƏ ƏMƏLİYYATLARIN MENECMENTİ


Nəzərə alsaq ki, istehsal xərcləri məhsulun son istifadəçiyə çatdırılana qədər sərf olan xərclər arasında ən böyük pay tutur, istehsal planlamanın və əməliyyatların idarə olunmasının ən vacib nüanslardan biri olduğunu desək, yalan olmaz. İstehsal planlaması və əməliyyatların idarə olunması dedikdə aşağıdakılar başa düşülür.

  • İstehsal planlama və nəzarət
  • Optimallaşdırma
  • İş standardlarının hazırlanması
  • Statistik keyfiyyətə nəzarət
  • İstehsal və xidmət proseslərinin qrafikləndirilməsi
  • Müəssisə planlaması
  • Sistem analizi və simulyasiya
  • Tədarük zəncirinin idarə olunması
  • ERP sistemlərinin tətbiq olunması